รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
9 หมู่ที่ 9   ตำบลนาทราย  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
เบอร์โทรศัพท์ 053-979903
Email : -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :