ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
9 หมู่ที่ 9   ตำบลนาทราย  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
เบอร์โทรศัพท์ 053-979903
Email : -


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน