ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่
วันที่ 7 กันยายน 2560คณะครูผุู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และคณะกรรมการสภานักเรียน ไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่  
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2560,18:27   อ่าน 80 ครั้ง