ภาพกิจกรรม
การดำเนินการขับเคลื่อนตามกระบวนการPLCครั้งที่4 สายชั้น ป.1
ครูต้นแบบ (Model Teacher) คุณครูเพ็ญผกา จีนมัชยา ทดลองสอน ตามแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้ สมาชิกครูในสายชั้นประถมศึกษาปีที่1 สังเกตการสอน บันทึกผลและสรุปการทดลองสอนร่วมกัน
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2560,20:23   อ่าน 96 ครั้ง