ภาพกิจกรรม
การดำเนินการขับเคลื่อนตามกระบวนการPLCครั้งที่4 สายชั้น ป.4
ครูต้นแบบ (Model Teacher) คุณครูจริญญา  แก้วแจ่ม ทดลองสอน ตามแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้ สมาชิกครูในสายชั้นประถมศึกษาปีที่4 สังเกตการสอน บันทึกผลและสรุปการทดลองสอนร่วมกัน
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,19:14   อ่าน 73 ครั้ง