ภาพกิจกรรม
การดำเนินการขับเคลื่อนตามกระบวนการPLCครั้งที่4 สายชั้น ป.6
ครูต้นแบบ (Model Teacher) คุณครูอภิพล  วงศ์เติ๊ก ทดลองสอน ตามแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้ สมาชิกครูในสายชั้นประถมศึกษาปีทีุ่6 สังเกตการสอน บันทึกผลและสรุปการทดลองสอนร่วมกัน
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,20:19   อ่าน 125 ครั้ง