ภาพกิจกรรม
การดำเนินการขับเคลื่อนตามกระบวนการPLCครั้งที่4 สายชั้น ม.1
ครูต้นแบบ (Model Teacher) คุณครูปราณี  ศรีคำวงค์ ทดลองสอน ตามแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้ สมาชิกครูในสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 สังเกตการสอน บันทึกผลและสรุปการทดลองสอนร่วมกัน
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,20:24   อ่าน 107 ครั้ง