ภาพกิจกรรม
การดำเนินการขับเคลื่อนตามกระบวนการPLCครั้งที่4 สายชั้น ม.2
ครูต้นแบบ (Model Teacher) คุณครูภานุวัฒน์ มาลัยกรอง ทดลองสอน ตามแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้ สมาชิกครูในสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังเกตการสอน บันทึกผลและสรุปการทดลองสอนร่วมกัน
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,15:46   อ่าน 64 ครั้ง