ภาพกิจกรรม
โรงเรียนรับการนิเทศติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการPLC

  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ให้การต้อนรับ นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  นายนิสิต สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.น่าน เขต2 และคณะศึกษานิเทศก์จากสพป.ลำพูน เขต2  เพื่อรับการนิเทศติดตามผลการรขับเคลื่อนกระบวนการPLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครั้งที่1

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,15:44   อ่าน 258 ครั้ง