ภาพกิจกรรม
พิธีมอบห้องสมุดอาเซียนเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน
มอบห้องสมุดอาเซียน 
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียนเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โดยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , รองอธิบดีกรมอาเซียน , นายอำเภอลี้ , ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธี โอกาสนี้ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบอุปกรณ์ การศึกษา และ อุปกรณ์กีฬาให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ด้วย
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,15:16   อ่าน 251 ครั้ง