ภาพกิจกรรม
กิจกรรม กีฬาสีห้วยต้มเกมส์
วันที่ 27 ธ.ค. 2560่ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นำโดย นายประทีป ประทีป ยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ได้มีการจัดกิจกรรม กีฬาสีนักเรียนเพื่อสนองนโยบายการพัฒนาศักยภาพ ให้นักเรียนมีพัฒนาการร่างกาย จิตใจ และมีทักษะในการเล่นกีฬามากขึ้น พร้อมให้เด็กๆ ได้แสดงออกในด้านต่างๆ ในเรื่องของความสามารถพิเศษ และความคิดสร้างสรรค์
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,15:24   อ่าน 225 ครั้ง