ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดป้ายอาคารเรียน "ชัยยะวงศาประชารัฐ" และ ทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 39 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน จัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน "ชัยยะวงศาประชารัฐ" และ ทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 39 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสครบ 39 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน และเปิดป้ายอาคารเรียน “ ชัยยะวงศาประชารัฐ ” โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 , คณะกรรมการสถานศึกษา , คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมพิธี
นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 กล่าวว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการศึกษาธิการ สร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล.55 / -ข จำนวน 1 หลัง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างและต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างอีก 5 ห้องจนแล้วเสร็จ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,15:27   อ่าน 250 ครั้ง