ภาพกิจกรรม
เขตพื้นที่ฯ เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่จะไปประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

ทางโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ขอกราบขอบพระคุณท่านดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุขผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯที่มอบหมายให้ท่านรองวสันต์ อินทร์กลั่น,ท่านรองบรรเลง ส่งบุญธรรมและศน.ประสิทธิ์ ภูมาศในการเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่จะไปประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ จำนวน 4 รายการ นักเรียน 40 คน ครูผู้ฝึกสอน 9 คน ณห้องประชุมพัฒนากิจจานุรักษ์ อาคารชัยยะวงศาประชารัฐ

 

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,15:33   อ่าน 219 ครั้ง