ภาพกิจกรรม
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของผู้อำนวยการประทีป ประทีบยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนคนเก่ง
1. เด็กหญิงสุทธิดา ตกแต่งพงไพร
2. เด็กหญิงกานต์ศินี โชคอำนวยสกุล
3. เด็กหญิงแป้ง ขวัญหล้าวิจิตร
4. เด็กหญิงสริตา แสงดวงเดือน
5. เด็กหญิงสุดาภรณ์ วนาวัลลภ
6. เด็กหญิงสุดาพร พงศ์ชัยปัญญา
7. เด็กหญิงพรชิตา เขียวขจีไพร
8. เด็กหญิงจิตรสินี ธารสุขชลาลัย
9. เด็กหญิงพิมพ์พา คีรีวนาศรม
10. เด็กหญิงชนาภา รุ้งโอบดอย
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายสงบ พุทธพฤกษ์
2. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์
3.นางสาววิภาวรรณ ตาดทองดีเด่น
4.นายเสรี ซอเฟีย
5.นางสาวศิรินทร ขจรเกียรติสกุล
7. นางสาวอรชร สืบบุญเต็ม
และทางโรงเรียนขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2 ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศค่ะ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,15:35   อ่าน 288 ครั้ง