ภาพกิจกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันวงอังกะลุง ระดับ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันวงอังกะลุง ระดับ ม.1-ม.3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของผู้อำนวยการประทีป ประทีบยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนคนเก่ง
1. เด็กหญิงละวา เวียงไพรทอง
2. เด็กหญิงปราณี ห้วยกาเหว่า
3. เด็กหญิงภัทรสุดา กระทิงไพร
4. เด็กหญิงนารีรัตน์ วนาเฉลิมเขต
5. เด็กหญิงสุวนันท์ ธารสุขวิไล
6. เด็กหญิงปาลิดา ศิริกรพนา
7. เด็กหญิงทิพานันท์ คีรีกถินเทศ
8. เด็กหญิงยุพารัตน์ วังกระจุก
9. เด็กหญิงนุตประวีณ์ คีรีกอบสิณ
10. เด็กหญิงมัสยา เพียงพิสมัย
11. เด็กหญิงศิริขวัญ ฟ้ากุศล
12. เด็กชายสุรชัย คงคา
13. เด็กหญิงอรินยุพา ทะนุศีลธรรม
14. เด็กหญิงทิพานัน ไพรพุทโธ
15. เด็กหญิงจารุวรรณ สวรรค์คีรีเขต
16. เด็กหญิงรศนา นิมิตรชัย
17. เด็กหญิงพิมพิศา บวรวัฒนวุฒิ
18. เด็กหญิงวัชรี ไพรสราญเลิศ
19. เด็กหญิงสุภัทรา โศภางกูรไพร
20. เด็กหญิงนารี วังสะพรั่ง
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลาง
2. นายจีระพงษ์ สนิท
3. นายเชิด กันชูลี
และทางโรงเรียนขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2 ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศค่ะ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,15:42   อ่าน 264 ครั้ง