ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2562 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ร่วมกับนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน...จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อด้วยกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยคัดเลือกแม่ครูดีเด่น,แม่ดีเด่นทุกห้องเรียนมอบเกียรติบัตรและจัดให้นักเรียนอนุบาลปีที่ 2 และปีที่ 3 ได้มีโอกาสไหว้แม่เพื่อระลึกถึงบุญคุณของท่าน...การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ปกครองทุกคนมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง..
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,13:02   อ่าน 343 ครั้ง