ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
        ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนให้กับพี่น้องชุมชนพระบาทห้วยต้มได้รับทราบในสถานการณ์ โควิด19
          โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนที่เกิดจากกระแสรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ให้หลวงปู่ครูบาวงศ์ร่วมกับภาครัฐสร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2521 นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนของเราก็พัฒนาจนเป็นประถมศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัดลำพูน...
ในปัจจุบันนี้ เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ปรึกษาของโรงเรียนพัฒนาการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของระดับเขตพื้นที่ฯระดับจังหวัดฯและเป็นหนึ่งในระดับประเทศของจังหวัดลำพูน
ในสถานการณ์การเกิดโรคไวรัสโคโรน่า2019(โควิด19) ทางโรงเรียนของเรามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี...ครูบุคลากรทางการศึกษาของเราทั้ง 109 คน ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยให้เด็กในปกครองได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์โรคโควิด19 พร้อมกันนี้เราได้เยี่ยมบ้านครบ 100% เพื่อหาทางช่วยเหลือตามลำดับต่อไป...
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอยากเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่อยู่ในชุมชนพระบาทห้วยต้ม...ถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันดูแลลูกหลานท่านในสถานการณ์เช่นนี้...เรียนเชิญย้ายบุตรหลานมาเรียนที่เรา...ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2563
ท่านจะได้รับดังนี้
1. ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเงินทุนการศึกษา(จ่ายให้ในวันไหว้ครู) ให้ทุกคนที่เข้ามาเรียนยังโรงเรียนครูบาวงศ์แห่งนี้....
2. เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
3. กระเป๋าหนังสือเรียนฟรี
4. อาหารกลางวันฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงม.3
5. หนังสือเรียนฟรี
6. อุปกรณ์การเรียนฟรี
7. เสื้อพละฟรี
8. เสื้อกันเปื้อนฟรี(อนุบาล)
9. เสื้อวอร์มฟรี (ม.1 ทุกคน)
10. ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ (ขอให้นักเรียนม.1 ทุกคนเมื่อผ่านการพิจารณาจากมูลนิธิฯ จะได้เงินปีละ 7,000 บาท
อย่าลืมนะครับถ้าท่านรักลูกหลานของท่านและเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานท่าน...โรงเรียนของเรามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดีพร้อมดูแลลูกหลานท่านในสถานการณ์โควิด19 ได้ทั่วทุกคนเป็นอย่างดี...
สนใจนำบุตรหลานมาเรียนที่เราและสมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์...เราจะรอท่านตัดสินใจจนถึงวันที่ 9 สิงหาคมนะครับ...
"เรียนฟรี เรียนดีมีคุณธรรม ครูผู้สอนศักยภาพสูง ต้องเรียนที่โรงเรียนครูบาวงศ์แห่งนี้"
เพราะ ณ สถานการณ์เกิดโรคระบาดร้ายแรงทั่วโลกขณะนี้...เราคือทางเลือกใหม่ของผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านครับ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,14:40   อ่าน 234 ครั้ง