ภาพกิจกรรม
ทำบุญบ้านพักครูแบบแฟลต 9 มิ.ย. 63
วันที่ 8 และ 9 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ได้จัดให้มีการทำบุญบ้านพักครูแบบแฟลต วงเงินงบประมาณ 3,980,000 บาท...ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ปรึกษาโรงเรียนตลอดจนเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่มาร่วมทำบุญบ้านพักครูหลังใหม่จนแล้วเสร็จด้วยดี
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563,13:49   อ่าน 347 ครั้ง