ภาพกิจกรรม
รับมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา จาก ผอ.ดร.สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ช่วงระหว่างวันที่ 10 ถึง 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 ท่านผู้อำนวยการประทีป ประทีปยุวพัฒน์ นำครูและนักการภารโรง ไปรับมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา จาก ผอ.ดร.สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. 1/ ประธานรุ่น สจว.สพฐ. รุ่นที่ 1 ได้รับอนุเคราะห์อาทิ คอมพิวเตอร์,เก้าอี้หนังอย่างดี,โต๊ะปฏิบัติการวิทย์,เครื่องปรับอากาศ,เครื่องเสียง,โต๊ะคอมพิวเตอร์,ตู้เก็บเอกสาร,พัดลมโคจร,โทรทัศน์และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนครูบาวงศ์เป็นอย่างยิ่งคิดเป็นมูลค่าหลายแสนบาท... ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยครับ...
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,11:02   อ่าน 272 ครั้ง