ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

ที่ตั้ง : 9 ม.9 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน  51000

โทรศัพท์ : 053-979903

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 090-2857049

โทรสาร : 053-979902

E-mail : huaytom.510129@gmail.com

Facebook : 
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์