ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document สถิติการใช้รถยนต์ส่วนราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.55 KB
Adobe Acrobat Document 015.2สถิติการใช้วสถานที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.77 KB
Adobe Acrobat Document 015.3สถิติงานสารบัญ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.67 KB
Adobe Acrobat Document 015.4บำเน็จความชอบ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.2 KB