ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.74 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 375.36 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤศจิกายน 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน ธันวาคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน มกราคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.05 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.27 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 949.54 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน เมษายน 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 307.86 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน มิถุนายน 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 607.51 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 881.18 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.17 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.68 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤศจิกายน 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563 เดือน ธันวาคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.83 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563 เดือน มกราคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.64 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.72 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 567.85 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563 เดือน มิถุนายน 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 733.98 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB