การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.74 KB
Adobe Acrobat Document วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.44 KB