ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ขอขอบคุณท่านรองลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รอง ผอ. สพป.ลำพูน 2 พร้อมด้วย ผอ.ชลดา  สะอาดวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ  ที่มามอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

แก่เด็กหญิงปัญญาพร  จอมนิติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4  ที่ชุมชนน้ำบ่อน้อยหมู่ที่ 21 ตำบลนาทราย  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,13:16   อ่าน 16 ครั้ง