ข่าวประชาสัมพันธ์
บการประเมินเพื่อการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผอ.รร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ได้เข้ารับการประเมินเพื่อการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 จากรองศาสตราจารย์อรรณพ จีนะวัฒน์ ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะ ได้ประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมบารมีครูบาวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,19:18   อ่าน 43 ครั้ง