ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ณโรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดน่
ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม พ.ศ. 2563  นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ณโรงแรมดิอิมเพรส  จังหวัดน่าน โดยมีโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการประชุมและศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,18:13   อ่าน 38 ครั้ง