ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ประจำปีการศึกษา2562

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายประทีป  ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประเมินข้าราชการครู จำนวน 4 คน เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ประจำปีการศึกษา2562 จำนวน 1 คนได้แก่นางสุภาพร เดชอูป และวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ประจำปีการศึกษา2562 จำนวน 3 คนได้แก่ นางปรียาภรณ์  จันหนิ้ว นางสาวรุ่งนภา กุยคำ และนางสาวเด่นดาว  กุณามา ณ ห้องประชุมพัฒนากิจจานุรักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,19:19   อ่าน 34 ครั้ง