ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมการ การจัดกิจกรรมเชิงรุกเคลื่อนที่ ในการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในเขตอำเภอ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม2564 นายประทีป  ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์และฝ่ายบริหารโรงเรียนให้การต้อนรับนายเจริญศักดิ์  ดีแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง,ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย  บูรณะฤทธิ์ทวี  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย,นางฟ้าวณิชย์ ชลมนัสสรณ์ ผอ.กศน.อำเภอลี้ มาดูสถานที่จัดกิจกรรม   เชิงรุกเคลื่อนที่ในการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในเขตอำเภอลี้ โดยกำหนดจะมาจัดกิจกรรมหลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ลดลง  ณ ห้องประชุมครูบาวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,09:56   อ่าน 11 ครั้ง