สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพรวีนัส วัชรกาวิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1776208
อีเมล์ : pornvenus2519@gmail.com
ที่อยู่ :
494 ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาโท/ ศษม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /ประถมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
บรรจุ 20 กรกฎาคม 2542 โรงเรียบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ
20 กรกฎาคม 2542 - กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 log book ครูพรวีนัส วัชรกาวิน
2 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดภูมิลักษณ์และวิถีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5