สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกัลยกร ก่อเจดีย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0848064224
อีเมล์ : kunyakorn022502@gmail.com
ที่อยู่ :
445 ม.12 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
เครื่องราช : ทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
2536 คบ. วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537-2538 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สปอ.ท่าสองยาง สปจ.จังหวัดตาก อาจารย์ 1
2538-2542 โรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา 2 ตำบล สปอ.พบพระ สปจ.ตาก อาจารย์ 1
2542-2544 โรงเรียนบ้าแม่สานสามัคคี สปอ.ศรัสัชนาลัย สปจ.สุโขทัย อาจารย์ 2
2543-2551 โรงเรียนวัดวังค่า อำเภอศรีสะชนาลัย สพท.สุโขทัย เขต 2[ ครูชำนาญการ
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อำเภอลั้ สพป.ลำพูน2 ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 logbook กัลยกร
2