สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นส.มนต์ปภัส ภูแดนผา
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางศิรกาญจน์ จงสิริวัฒน์
ครู คศ.3

นายพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศ
ครู คศ.2

นายเสถียร สุดสม
ครู คศ.1

นายวุฐิธัญ สกุลเกริกไกร
ครูอัตราจ้าง

นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์
ครู คศ.3