สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายอภิพล วงค์เติ๊ก
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นส.มนต์ปภัส ภูแดนผา
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายวุฐิธัญ สกุลเกริกไกร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์
ครู คศ.3