สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นส.มนต์ปภัส ภูแดนผา
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางศิรกาญจน์ จงสิริวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายเสถียร สุดสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายวุฐิธัญ สกุลเกริกไกร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์
ครู คศ.3