ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่องตามแนวทางPISA ม.๑ เรื่อง เรื่องเล่าจากประสบการณ์
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561,02:36  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : id-plan
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2561,17:13  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารค้นคว้าเรื่อง เรียนภาษาล้านนาด้วยตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2561,11:15  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สายชั้นม.1
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2561,11:12  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานนวตกรรม plc
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2561,10:41  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การพัฒนาการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นป.3 โดยการใช้สื่อการสอนจากภาพ
ชื่ออาจารย์ : น.ส.รัชภรณ์ สิงห์ชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2561,12:56  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน e-book เรื่อง กลอนสุภาพ(กลอนแปด)
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,15:15  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนE-book เรื่อง สุภาษิตไทย
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2561,14:35  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เตรียมพร้อมสอบโอเน็ต
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,16:10  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการทดลองใช้วิธีสอนแบบPBLพัฒนาการอ่านรู้เรื่องตามแนวทางPISA
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,14:40  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..