ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการทดลองใช้วิธีสอนแบบPBLพัฒนาการอ่านรู้เรื่องตามแนวทางPISA
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,14:40  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,14:35  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Log book
ชื่ออาจารย์ : นางกานดา ล้วนงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2560,17:21  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Log book
ชื่ออาจารย์ : นางกานดา ล้วนงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2560,17:20  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Log book
ชื่ออาจารย์ : นางกานดา ล้วนงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2560,17:20  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การทำขนมกล้วยบวชชี
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,13:25  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารอบรม plc
ชื่ออาจารย์ : นายเสถียร สุดสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,09:40  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนแนะแนวการอบรมตามโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบ (ครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาการแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่21)
ชื่ออาจารย์ : นายเสถียร สุดสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2560,19:11  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : logbook ครูเสถียร
ชื่ออาจารย์ : นายเสถียร สุดสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,09:41  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงาน หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,10:52  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..