ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนแนะแนวการอบรมตามโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบ (ครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาการแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่21)
ชื่ออาจารย์ : นายเสถียร สุดสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2560,19:11  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : logbook ครูเสถียร
ชื่ออาจารย์ : นายเสถียร สุดสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,09:41  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงาน หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,10:52  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English camp for kids ⚘
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2560,21:33  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รหัสหลักสูตร: 60012028-20
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2560,20:09  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมรับการนิเทศติดตามผลการรขับเคลื่อนกระบวนการPLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครั้งที่1
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,21:22  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,20:57  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นส.เพ็ญผกา จีนมัชยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,12:52  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางทรายแก้ว พงศ์ศิริวาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,19:05  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางทรายแก้ว พงศ์ศิริวาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,18:50  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..