ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ชื่ออาจารย์ : นางลภัสรดา จารุสิทธิกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,23:39  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง พิจารณ์เรื่องสั้น
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,15:46  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,15:44  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง สืบค้นวิเคราะห์ข่าวสาร
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,15:43  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง ภาษางดงามกวีนิพนธ์
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,15:42  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง พินิจเรื่องราวจากบทความ
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,15:40  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง มรดกไทยในโคลโลกนิติ
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,15:39  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง อ่านสร้างสรรค์นิทานชาดก
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,15:36  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่องตามแนวทางPISA ม.๑ เรื่อง พิจารณาเรื่องเล่าจากประสบการณ์
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561,02:36  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : id-plan
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2561,17:13  อ่าน 378 ครั้ง
รายละเอียด..