ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เตรียมพร้อมสอบโอเน็ต
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,16:10  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการทดลองใช้วิธีสอนแบบPBLพัฒนาการอ่านรู้เรื่องตามแนวทางPISA
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,14:40  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,14:35  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Log book
ชื่ออาจารย์ : นางกานดา ล้วนงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2560,17:21  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Log book
ชื่ออาจารย์ : นางกานดา ล้วนงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2560,17:20  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Log book
ชื่ออาจารย์ : นางกานดา ล้วนงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2560,17:20  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การทำขนมกล้วยบวชชี
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,13:25  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารอบรม plc
ชื่ออาจารย์ : นายเสถียร สุดสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,09:40  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนแนะแนวการอบรมตามโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบ (ครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาการแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่21)
ชื่ออาจารย์ : นายเสถียร สุดสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2560,19:11  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : logbook ครูเสถียร
ชื่ออาจารย์ : นายเสถียร สุดสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,09:41  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..